Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Antibiotikaanvändning inom livsmedelsproduktionen

Ingen antibiotika i maten tack!

 

Välkomna till årets första Slow Food-träff, torsdagen den 22 januari. Vi träffas för att få information om - och diskutera frågan om antibiotikaanvändningen inom djuruppfödningen  och om hur det sedan påverkar våra livsvillkor. I många delar av världen används antibiotika regelmässigt i fodret vid djuruppfödning. Hur det förhåller sig hos oss i Sverige när det gäller antibiotikaanvändningen vid djuruppfödning berättar Jeanette Elander, grisbonde på Äs utanför Västerås.

 

På träffen kommer vi att diskutera hur vi bäst kan gå vidare med den här frågan och hur vi kan medverka till att föra ut information om riskerna med antibiotikarester i maten och hotet om antibiotikaresistens.

 

Vi avslutar kvällen med att äta en garanterat antibiotikafri ärtsoppa med bröd.

 

Tid: Torsdagen den 22 januari, kl 18.00 - ca 20.30

 

Plats: iNTiMAN, Sigurdsgatan 16 , Västerås

 

Pris100 kr pp/ betalas på plats!

 

 

AnmälanAnmäl deltagande till hans.johnson@telia.com senast måndagen den 19 januari. Anmälan är bindande!