Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Årsmöte

Den 8 maj 2014 håller vi föreningens årsmöte på Restaurang Säsong i Saluhallen Slakteriet, Västerås. Vi samlas kl 18.00. Program och årsmöteshandlingar skickas ut inom kort