Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Välkommen till fiskarfamiljen!

Arrangenaget inställt

Vi måste dessvärre meddela att träffen den 22 augusti blivit inställd. Fiskarfamiljen fick en tidigareläggning av ett byggprojekt av två nya båthus, skulle egentligen startat i september men är igång redan nu vilket gör att gården är som en byggarbetsplats. Därför kan de inte ta emot besök av oss. Vi har försökt ordna med någon ersättningsaktivitet men har dock inte lyckats. Beklagar verkligen eftersom det var så många som anmält sig.