Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
2010-04-09

 

 Ê  Info 2010-04-09.pdf

 

Hej Slow Food vänner!


Våren närmar sig nu med stormsteg, det börjar titta upp små knoppar ur jor-den och snart står det inte på förrän vi kan njuta av primörer igen – härligt!


Studiecirkel

I vårt förra infoblad flaggade vi för en studiecirkel som vi skulle sätta igång i samarbetet med Studieförbundet Vux-enskolan (SV). Cirkeln har samlat någ-ra deltagare och är nu igång under te-mat Mat och Klimat. Utfallet av den här cirkeln kommer säkert att inspirera till andra aktiviteter som vi kommer att arrangera i samarbete med SV.


Mat, hälsa och miljö

Under den rubriken hade vi den 18 mars en träff där Vesna Djokic´ berät-tade om faktorer och samband som på olika sätt påverkat utvecklingen av vår mat och på vilket sätt det också fått konsekvenser på såväl vår hälsa som den miljö vi lever i. Vem visste till ex-empel att vissa näringsämnen i många av våra vanliga livsmedelsråvaror har minskat 20 – 40 procent under de se-naste 50 åren! Orsaken till detta skulle jag gärna vilja se facit på. Vi avslutade kvällen med en härlig köttgryta som Dragans kockar på Wasakällaren gjort på nötkött från Kärrbo Prästgård – där det kändes att näringen var kvar!


Reflektioner om stordriftens dilemman!?

Det finns många faktorer som pekar på att extrem stordrift inom livsmedels-produktionen till sist alltid når vägs ende så inte produkterna når upp till önskad kvalitet. Samtidigt sjunker lön-samhetskurvan om man inte gör ännu flera modifieringar eller tillsatser som ytterligare försämrar produkternas kva-lité. En ond cirkel som i allt väsentligt påminner om ett moment 22. Det är då man känner ett visst behov av ”back to basic”!


Årsmöte

Du kallas härmed till årsmöte med Slow Food i Västerås tisdagen den 27 april 2010 kl 18.00 på Hässlö Werd-shus där vi efter årsmötesformaliteter-na kommer att berikas med både bildlik och bokstavlig spis.

Sven-Åke Larsson, mycket känd och välmeriterad kock, kocklandslags-coatch, internationell tävlingsdomare för matlagning mm, gästar oss i egen-skap av representant för Jägarförbun-dets projekt om viltmat. De vilda råva-rorna är ju de mest ekologiska som går att uppbringa! Sven-Åke kommer att prata om detta och även berätta om sina mattankar i stort.

Efter mötet och Sven-Åkes anförande nalkas det godsaker från köket. Kröga-ren Lennart Borrvall med personal bju-der på en försmak av primörerna som just står för dörren. Det vankas


Terrine på lamm från Välnäs Gård med lamm-bräss,toppmurklor och bladperiljesås


Frikassé på torsk och lax med dillvitvinsås, bladspenat och färsk sparris


Kaffe


Priset exkl. dryck utgör 325 kr pp och betalas direkt till restaurangen.


Årsmötet börjar kl 18.00 och vi räknar med att vi äter omkring kl 19.15. Din bindande anmälan till middagen vill vi ha senast den 23 april. Anmäl till

hans.johnson@telia.com

Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar över-sändes inom kort.

Allt för denna gång

Hans Johnson