Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Information 2012-05-07

Hej!

Ett livstecken från Slow Food Västerås så här knappa ett par veckor efter årsmötet som hölls på Västerås slott den 25 april.

 

Vi avnjöt vår nya landskapsrätt – ärtsoppa!

Efter årsmötet avnjöt vi Västmanlands ”nygamla” landskapsrätt med tillbehör och gott bröd. Vi fick några vänliga ord på vägen av landshövding Ingemar Skogö som berättade om länsstyrelsens förhållningssätt till den mat som bjuds, inte bara på slottet, utan även i andra representationssammanhang. En självklarhet är att bjuda på närproducerade råvaror efter tillgång och säsong!

 

Förändringar i styrelsen

På årsmötet hölls val av styrelseledamöter och suppleanter i vanlig ordning. Den här gången blev det lite mera ändringar än vad vi haft tidigare år. Undertecknad och Tommy Berg, som varit aktiva i styrelsearbetet sedan starten 2006 träder nu tillbaka och lämnar plats till nya och yngre krafter. Så här blev styrelsesammansättningen efter årsmötet.

Elias Bouvin, Ordförande, Annica Lejonberg, ekonomi (nyval) Inga-Lena Eriksson (nyval) och Rune Algulin (omval). Övriga ordinarie ledamöter som är valda till årsmötet 2013 är Solveig Salzmann (sekreterare), Eva Stenqvist (medlemsärenden och kontakter med SF International), Lennart Östlund (vice ordförande) och Elisabeth Andersson.

Till styrelsesuppleanter valdes Tommy Berg och Hans Johnson. Ingrid Cedervall, ingår också som styrelsesuppleant och är vald till årsmötet 2013.

 

 

Vår hemsida

Vi har tidigare haft en inloggning till vår hemsida via Slow Food i Sverige. För en tid sedan lade vi om den i en egen domän varför adressen nu kort och gott är www.slowfoodvasteras.se

 

 

Vår cirkel om Mälarfisk

Vi har haft vår första matlagningsträff i cirkeln om Mälarfisk. Flera av oss fick nog för första gången stifta bekantskap med laken. Vi testlagade klassisk stuvad lake, Ugnsstekt hel lake, filé med pepparrotssås och filérullader med bacon. Vi fastnade nog samfällt för att den ugnsstekta blev nr ett! På nästa träff blir det abborre, recension följer!

 

Tack från oss!

Med det här informationsbladet vill vi, Hans Johnson och Tommy Berg, tacka för de åren då vi som ordförande respektive ekonomiansvarig, haft förmånen att både vara med och startat Slow Food Västerås 2006 och under följande år också medverkat i styrelse- och föreningsarbetet i övrigt. Det har varit en stimulerande tid och våra hjärtefrågor om God, Ren och Rättvis mat har verkligen kommit på många människors läppar idag. Inte för att vi vill påstå att det är vår förtjänst men vi tror nog att allas engagemang i vår förening har bidragit en smula i rätt riktning. Vi drar oss nu tillbaka som suppleanter i styrelsen och önskar alla nya krafter varmt välkomna i arbetet!

Hans Johnson och Tommy Berg

 

Hej från mig!

Jag ser verkligen fram mot att leda arbetet med Slow Fod Västerås och hoppas vi ska få många tillfällen att råkas på trevliga arrangemang och kunskapsgivande träffar.

I planering ligger en Matresa trakterna runt Sala, ännu ett försök med en träff om potatis, vår medverkan i en ”Smaka på Västmanland i Västerås city” och en hel del andra trevligheter. Dock är det så att det mesta får anstå till efter sommaren eftersom det visat sig vara svårt att samlas så här i bråda vår- och försommartider då många andra begivenheter konkurrerar. 

Varma primörhälsningar från Slow Food Västerås  

Elias Bouvin