Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Antibiotikaresistens - ett hot mot folkhälsan!

Jeanette Elander, grisbonde från Romfartuna utanför Västerås, gästade Slow Food Västerås första träff för året den 22 januari 2015 på Intiman, Sigurdsgatan 16, Västerås. Jeanette berättade om de villkor och förutsättningar som skiljer mellan djuruppfödare i Sverige och övriga EU-länder. Även om man kan tycka att regelverken borde vara likartade så är det inte det i praktiken. Mindre utrymme per djur och framför allt en alldeles ohämmad användning av antibiotika gör att konkurrensen sker på synnerligen ojämnlika villkor.

 

Användning av antibiotika i ett förebyggande syfte lämnar fritt utrymme för de resistenta bakterierna att frodas. Trots att betning av antiobiotika i foder inte längre är tillåtet inom EU så sker det i samma stora omfattning som tidigare under en mängd olika bortförklaringar och brist på uppföljning av respektive land. I Sverige används antibiotika till att bota enskilda djur som är i behov av det medan man i de flesta andra länder använder antibiotikan i preventivt syfte för att på så vis också komma undan med mindre skötsel och sämre villkor för djuren.

 

Enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC orsakar antibiotikaresistensen varje år 25 000 dödsfall och över 1,5 miljarder euro i kostnader för sjukvård och produktionsbortfall.Situationen är särskilt allvarlig eftersom antibiotika har blivit en nödvändig del av den moderna sjukvården.

 

Sammanfattningsvis måste vår hållning i den här frågan vara att i alla lägen rekommendera konsumenter att köpa svensk kött, dekalen Svenskt Kött garanterar att djuret är fött, uppfött, slaktat, styckat och packat i Sverige.

 

Efter antibiotikadiskussionerna avslutades kvällen med en tallrik varm och god ärtsoppa från Ferna Herrgård.