Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Årsmöte 2016 med äppeltema och smågott

Den 28 april hölls årsmöte med Slow Food Västerås på Pilbogården i Västerås. Utöver de sedvanliga mötesförhandlingarna fick vi en uppskattad och smaklig exposé av det relativt nystartade Köpings Musteri AB där Fredrik och Lollo berättade om deras etablering av verksamheten. Det var inte bara att börja musta utan det skall till både kunskap, utrustning och plantering av äppelträd, ett pågående projekt som tarvar både tid, kraft och kapital. Till dess att de egna planterade träden börjar ge frukt är det främst tillvaratagande av frukt från både hemmaträdgårdar och övergivna odlingar som får vara råvaran för musteriets sortiment. De sortspecifika musterna ger väldigt olika karaktärer som vi smakade av med välbehag. Det blev alltifrån den vanliga musten på Aroma och andra välkända sorter till eklagrade varianter och sist men inte minst "snustorr" cider.

Till de goda musterna serverades ostar från Wernergårdens Majeri i Karbenning och härliga marmelader och annat smått och gott som Agneta Hamnstedt så förtjänstfullt hade ordnat och tillagat.

2018-02-22 Fair Trade - etisk handel och konsumentmakt
Välkommen till en spännande föredragning om etisk handel och konsumentmakt inom bl.a livsmedelssektorn
2018-04-12 Glas- och vinprovning
2018-05-31 Årsmöte och Svenska drycker /alkoholfria
2018-06-19 Gårdsbesök med lammuppfödning
2018-08-30 Skördeträff hos Ted Oskarsson på Hebo Gård
2018-09-20 Styckning av lamm/vilt
2018-10-18 Storbutikens perspektiv på närproducerat
2018-12-06 Studiebesök på Chokolateri