Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Ärtsoppa

Nu har Slow Food Västerås bidragit till att lansera ärtsoppan till en landskapsrätt i Västmanland. Det har skett på historiska grunder eftersom Erik den XIV påstås ha förgiftats med arsinikblandad ärtsoppa. Hans baneman påstås vara halvbrodern Kung Johan den III. Det mest troliga är att Erik bjudits på den förgiftade ärtsoppan under en längre tid och säkerligen har den också serverats på Västerås Slott där Erik satt fängslad en längre tid. Därmed har vi belagt att det i vart fall åts ärtsoppa år 1577 här i trakten vilket ger oss gott belägg för att ta oss an ärtsoppan som landskapsrätt. Slow Food Västerås medlemmar minifesterade utropande av ärtsoppa som landskapsrätt genom att avsluta årsmöte den 11 april 2011 med en härlig ärtsoppa, hembakt bröd och så lite punch förstås!.