Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Studiebesök på en modern ekologisk mjölkgård

Vi var ett 15-tal medlemmar som fick lära oss en hel del om hur en ekologisk mjölkproducent arbetar. Vårt besök hos Ingrid och Henrik Sommar på Svånö Gård i Rytterne utanför Västerås för någon vecka sedan visade med all önskvärd tydlighet att ekologisk produktion inte behöver ske småskaligt och i ”månskensanda”. Här producerades drygt 3500 liter mjölk om dagen i den moderna lösdriften av en ansenlig besättning kor som själva knallade in till robotmjölkningen när andan föll på. Anläggningen hade också en BB-avdelning och dagis för de yngsta kalvarna. En imponerande och mycket välskött anläggning är min spontana reflektion!

/Hans Johnson