Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Fairtrade – etisk handel och konsumentmakt

Torsdagen den 22 februari höll Ulrika Jansson ett föredrag om Fairtrade- etisk handel och konsumentmakt för ett knappt 20-tal Slow Food medlemmar. Sammankomsten började med ett mycket uppskattat Fairtrade fika från Veggoköket. Efter föredraget bjöd Ulrika på Fairtrademärkta smakprover och hade även med sig rättvisemärkta kläder, smycken och andra produkter, som vi fick ta del av.

Ulrika är bl a Fairtrade ambassadör. År 2010 blev Västerås certifierad till Fairtrade City, vilket gör det lättare för kommunen att köpa Fairtrademärkta varor och öka kunskapen om Fairtrade.

Fairtrade innebär rättvis handel, inte bistånd. Visionen är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i fattiga länder har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro. Där kan de sedan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.

Vi fick se en film om Fairtrade certifierade kooperativ, där de som arbetar fick en värdig lön och kooperativets medlemmar kunde därmed låta sina barn gå i skola, få rent dricksvatten och sjukvård. Nya produktionstekniker infördes i kooperativen, där inte bekämpningsmedel användes. Kvinnor fick möjlighet till utbildning och människorna kunde styra över sitt eget öde. 

Att vara Fairtrade certifierad innebär hårda regler gällande kemikalier. Endast länder med utbredd fattigdom kan Fairtrademärka varor; med andra ord kan Sverige inte bli certifierad.

FLO - CERT certifierar märkningen och granskar löpande att kriterierna uppfylls. De utbildar och följer upp rutiner. Vid upprepade fel och brister kan de ta tillbaka märkningen.

Fairtrade och rättvis handel bidrar till jämnställdhet dvs lika lön för lika arbete oavsett kön, vilket inte är givet i de fattiga länderna (och inte i alla rika länder heller). Likaså finns det förbud mot de värsta formerna av barnarbete och en minimiålder för arbete. Av alla olika slags märkningar som finns är det bara Fairtrademärkta varor som har ett garanterat minimipris dvs det som vi lägst får betala.

År 2016 handlade varje person i Sverige Fairtradeprodukter för 360 kronor. Var 6:e banan och var 10:e kopp kaffe som säljs i Sverige är Fairtrademärkt.

Det var nog flera av kvällens åhörare som fick sig en tankeställare om vad vi kan bidra med genom att köpa Fairtrademärkta varor. 

 

Kunskap det är rättvis makt för oss konsumenter!

 

Text och bild Karin Wiberg