Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Skördefesten den 11 september inställd

På grund av för få anmälningar ställs skördefesten på Kärrbo Prästgård in. Vi får kanske tillfälle att besöka den glade bonden Ulf Andersson vid ett senare tillfälle!

2018-08-30 Skördeträff hos Ted Oskarsson på Hebo Gård
2018-09-20 Styckning av lamm/vilt
2018-10-18 Storbutikens perspektiv på närproducerat
2018-12-06 Studiebesök på Chokolateri