Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Västmanland smakar

Lördagen den 30 augusti hölls traditionsenligt marknaden Västmanland smakar, på torget i Västerås, som är en mataktivitet, en fötstärkt bondemarknad och diverse övriga informations- och tävlingsaktiviteter. Slow Food Västerås representerades av Ingrid Cedervall, Inga-Lena Eriksson, Agneta Hamnstedt samt Hans Johnson som minglade runt på torget och pratade samt delade ut information om Slow Food rörelsen.