Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Terra Madre Norden

Här är ett arrangemang i Köpenhamn som är öppet för alla intresserade inom Slow Foodrörelsen i Norden. Vi planerar ingen gemensam resa dit men som sagt, är öppet för alla intresserade!. Läs mera under den här länken http://www.tmn18.com