Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Debattartikel om Arlas prispolitik om mjölken

 

Den här debattartikerln har vi i dagarna sänt till VLT, Radio Västmanland och Svenska Dagbladet!

 

 

"Ännu en gång nås vi av beskedet att Arla sänker priset på mjölken till bönderna! Skälet tycks även den här gången vara att Arla är ett multinationellt företag som verkar i många länder och därför är det världsmarknaden som styr priset på mjölken. Jovisst, det stämmer i så motto om vi bara mäter i producerad mängd och efterfrågan på en marknad som just nu haltar för att Ryssland har importstopp av jordbruksprodukter från EU.

 

Vi menar att svenska konsumenter mera än en gång har visat och sagt ifrån att vi är beredda att betala en rimlig ersättning till de som producerar mjölk med god djurhållning på ett rent och rättvist sätt. Vi förstår därför inte varför Arla inte respekterar de svenska konsumenternas vilja och aktivt arbetar för att hålla en inhemsk produktionskedja med svensk mjölk och mjölkråvara till mejeriprodukterna för den svenska marknaden. Vi är medvetna om att våra tankegångar är något protektionistiska men det är svårt att se skillnaden på varför utländsk byggarbetskraft ska ha svenska lönevillkor medan svenska bönder ska ha lönevillkor som är harmoniserade med arbets- och lönevillkoren i lågkostnadsländerna.

 

En ytterligare faktor som spelar en viktig roll i det här sammanhanget är också vår grad av självförsörjning av baslivsmedel i händelse av ett läge där den internationella handeln kan störas av krig eller embargon av andra skäl. Ett svälta-räv-spel med de svenska producenterna riskerar att sätta vårt land i en mycket sårbar situation eftersom alltför låga priser gör att många mjölkbönder tvingas lägga ned sin verksamhet. Stora marknadsaktörer som Arla borde rimligtvis beakta sådana förhållanden på de marknader man verkar, inte minst med tanke på att det just är bönderna som levererar mjölken som äger Arla. Är Arla till för bönderna och konsumenterna eller har det blivit tvärtom?

 

Ytterligare ett skäl till att vi svenska konsumenter av beredda att betala ett något högre pris för den svenska mjölken är att den, som det står omtalat på flera ställen i Arlas marknadskommunikation, borgar för att bevara vårt vackra och öppna landskap som generationer av lantbrukare med stor möda har röjt och bearbetat under flera hundra år.

 

Vi säger som ett välkänt retoriskt inlägg i politiken; ”Vet hut” Arla, se till att svenska bönder får en rimlig ersättning för mjölken de levererar! Är man stor och stark måste man vara snäll och tänka lite utanför marknadsboxen ibland!

 

Slow Food Västerås

Styrelsen/

Hans Johnson, vice ordförande, Västerås

Inga-Lena Eriksson, ordförande, Sala

Hans Johnson, Västerås

Agneta Hamnstedt, Sätra Brunn

Lena Ryberg-Eriksson, Köping

Björn Dahlberg, Västerås

Karin Wiberg, Västerås

Rune Algulin, Västerås

Ingrid Cedervall, Västerås

Anne-Charlotte Wässman Enköping