Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Styrelse för Slow Food Västerås

Inga-Lena Eriksson, ordförande

Hans Johnson, vice ordförande

Björn Dahlberg, sekreterare

Lena Ryberg-Eriksson, medlemsregister och internationella kontakter

Rune Algulin, kassör/ekonomiansvar

Tommy Bodecker, ledamot

Karin Wiberg, ledamot

Anne-Charlotte Johansson Wässman, styrelsesuppleant

2018-08-30 Skördeträff hos Ted Oskarsson på Hebo Gård
2018-09-20 Styckning av lamm/vilt
2018-10-18 Storbutikens perspektiv på närproducerat
2018-12-06 Studiebesök på Chokolateri