Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Styrelse för Slow Food Västerås

Inga-Lena Eriksson, ordförande

Hans Johnson, vice ordförande

Björn Dahlberg, sekreterare

Rune Algulin, kassör/ekonomiansvar

Tommy Bodecker, ledamot

Karin Wiberg, ledamot

Anne-Charlotte Johansson Wässman, ledamot

Kent Sandin, ledamot