Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Välkommen som medlem

Välkommen som medlem i Slow Food Västerås. Vår avdelning av den globala Slow Food rörelsen har varit verksam sedan april 2006 och har runt 55 medlemmar. Vi arrangerar årligen ett flertal träffar med olika teman där vi försöker kombinera trevligt umgänge, god mat och kunskapsförmedling i någon form.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2018 är:
Inga-Lena Eriksson, ordförande

Hans Johnson, vice ordförande
Björn Dahlberg, sekreterare

Rune Algulin, kassör

Karin Wiberg, ledamot

Tommy Bodecker, ledamot

Anne-Charlotte Johansson Wässman, ledamot

Kent Sandin, ledamot


 

Medlemsavgiften för kalenderåret 2019 är 500 kr och 150 kr för tillkommande medlem med samma adress. Inbetalning av medlemsavgiften sker till föreningens bankgirro 5873-6224,

Uppgifter vi behöver för att kunna registrera ditt medlemskap är:
För- och efternamn
Födelseår/mån/dag
Adress
E-post
Telefon
Språk som du önskar internationell information på
Namn och födelsedata på övrig familjemedlem – med samma adress – som vill bli medlem
 
Uppgifterna skickas till;

slowfoodvasteras@gmail.com