Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Välkommen som medlem

Välkommen som medlem i Slow Food Västerås. Vår avdelning av den globala Slow Food rörelsen har varit verksam sedan april 2006 och har runt 55 medlemmar. Vi arrangerar årligen ett flertal träffar med olika teman där vi försöker kombinera trevligt umgänge, god mat och kunskapsförmedling i någon form.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2017 är:
Inga-Lena Eriksson, ordförande

Hans Johnson, vice ordförande
Björn Dahlberg, sekreterare

Lena Ryberg-Ericsson, medlemsregister/internationella kontakter

Rune Algulin, kassör

Karin Wiberg, ledamot

Tommy Bodecker, ledamot

Anne-Charlotte Johansson Wässman, suppleant


 

Medlemsavgiften för kalenderåret 2018 är 500 kr och 150 kr för tillkommande medlem med samma adress. Inbetalning av medlemsavgiften sker till föreningens bankgirro 5873-6224,

Uppgifter vi behöver för att kunna registrera ditt medlemskap är:
För- och efternamn
Födelseår/mån/dag
Adress
E-post
Telefon
Språk som du önskar internationell information på
Namn och födelsedata på övrig familjemedlem – med samma adress – som vill bli medlem
 
Uppgifterna skickas till;

slowfoodvasteras@gmail.com

 
 

2018-02-22 Fair Trade - etisk handel och konsumentmakt
Välkommen till en spännande föredragning om etisk handel och konsumentmakt inom bl.a livsmedelssektorn
2018-04-12 Glas- och vinprovning
2018-05-31 Årsmöte och Svenska drycker /alkoholfria
2018-06-19 Gårdsbesök med lammuppfödning
2018-08-30 Skördeträff hos Ted Oskarsson på Hebo Gård
2018-09-20 Styckning av lamm/vilt
2018-10-18 Storbutikens perspektiv på närproducerat
2018-12-06 Studiebesök på Chokolateri