Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Vad kan du göra

Om du känner för att gå med i vår världsomspännande gräsrotsrörelse som försvarar hållbart jordbruk, fiske och uppfödning och hyllar möjligheten av att få njuta av mattraditioner och kvaltitetsmat.
Bli då medlem i Slow Food, kontakta oss!
Det finns ett 15-tal regioner i Sverige med Matsällskap/Convivier.
Vill ni veta mer om vår verksamhet, gå in på matsällskapens hemsidor eller ta kontakt med respektive ordförande.
Finns det inget Matsällskap på din hemort är du välkommen att starta ett.