Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Tips | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | VerksamhetsberÀttelser
Om vÄra sinnen

Utbildningsmaterial om sinnen

Utbildningsmaterial om sinnen

För att sprida information och kunskap om Slow Food rörelsens budskap om GOD, REN och RÄTTVIS mat till barn och ungdomar finns ett utbildningsmaterial framtaget som vi nu lägger ut på vår hemsida. 

Idén kommer ursprungligen från Italien, där Slow Food organisationen grundades 1989. 2009 togs ett material som på engelska kallas ”To the Origins of Taste” fram. Vår systerförening Slow Food i Skåne Nordost har gjort en förenklad version på svenska som kan användas i arbetet med barn/ungdomar i förskolor och skolor eller i andra sammanhang. 

Efter en inledande text som handlar om våra sinnen och hur viktiga dessa är i alla sammanhang som handlar om mat, kommer den andra delen som består av ett antal övningar som Du kan använda på det sätt som passar Dig bäst.

Smak, lukt och känsel men också hörsel och syn testas i de olika övningarna. Syftet med materialet är att låta deltagarna öva upp sina olika sinnen genom att lära sig att förstå och bli medvetna om hur dessa fungerar. Övningarna ger även ett utökat ordförråd för smakupplevelser. Genom lektioner eller workshops i grupp kan man på ett enkelt sätt leka sig fram till kunskap och ett ökat medvetande om det vi äter.

 

Innan Du använder övningarna, behöver Du göra vissa förberedelser och välja vilka produkter som behövs just till Dina val.

Övningsbok - sinnen

 

En sensorisk resa - med övningar